Gdzie jesteś: Strona główna / Bazy wiedzy

Bazy wiedzy

OMEGA baza wiedzy Politechniki Opolskiej 

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej OMEGA jest centralnym systemem ewidencji i archiwizacji dorobku publikacyjnego PO. Baza Wiedzy ma na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i studentów Politechniki Opolskiej.

Baza RAD-ON

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, największego pod względem zakresu zbieranych danych systemu publicznego w Polsce, który pomaga resortowi nauki i innym agendom państwowym kształtować politykę naukową.

Baza RAD-ON

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, największego pod względem zakresu zbieranych danych systemu publicznego w Polsce, który pomaga resortowi nauki i innym agendom państwowym kształtować politykę naukową.

Baza RAD-ON

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, największego pod względem zakresu zbieranych danych systemu publicznego w Polsce, który pomaga resortowi nauki i innym agendom państwowym kształtować politykę naukową.

Baza RAD-ON

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, największego pod względem zakresu zbieranych danych systemu publicznego w Polsce, który pomaga resortowi nauki i innym agendom państwowym kształtować politykę naukową.

Baza wiedzy PLATON

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej PLATON skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych przez personel naukowy Uczelni celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom gospodarczym łatwiejszego dotarcia i kontaktu 
z naukowcami, jak również poznanie przez nich zakresu badań prowadzonych na Uczelni.

Baza wiedzy PLATON

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej PLATON skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych przez personel naukowy Uczelni celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom gospodarczym łatwiejszego dotarcia i kontaktu z naukowcami, jak również poznanie przez nich zakresu badań prowadzonych na Uczelni.

Baza wiedzy PLATON

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej PLATON skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych przez personel naukowy Uczelni celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom gospodarczym łatwiejszego dotarcia i kontaktu z naukowcami, jak również poznanie przez nich zakresu badań prowadzonych na Uczelni.