Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?

W 2022 r. w budownictwie, wg danych PIP, w całym kraju zanotowano 534 wypadki przy pracy, w tym aż 86 śmiertelnych. Rok później liczby te zmniejszyły się do 466 i 66 śmiertelnych wypadków. To pokazuje, że warto organizować konferencje, jak ta na Politechnice Opolskiej: „Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?”.

– Z jednej strony my, jako pracownicy badawczo-dydaktyczni musimy zwracać uwagę na aspekty bezpieczeństwa, a z drugiej strony Państwowa Inspekcja Pracy pokazuje jak to robić, jakie rozwiązania stosować. Na Politechnice Opolskiej trwa realizacja dużej inwestycji, mówię o pracach przy budynku „Lipsk”, przy ul. Sosnkowskiego, które Państwowa Inspekcja Pracy ocenia jako wzorcowe, pokazujące jak powinna być prowadzone prace, żeby bezpieczeństwo było zachowane – zaznacza prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
– Kampania „Budowa. STOP wypadkom!, którą trzeci rok realizuje Państwowa Inspekcja Pracy, jest kampanią, zarówno kontrolną, gdzie prowadzimy zmasowane kontrole na placach budów, jak i kampanią prewencyjną, w ramach której uświadamiamy pracodawcom, że należy przestrzegać przepisów na placach budów, że to się po prostu opłaca – podkreśla wiceminister Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego inspektora Pracy, który wziął udział w konferencji pn. „„Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?”, zorganizowanej przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

– Spotkaliśmy się w ramach strategii „bezpieczeństwo w budownictwie” organizowanej przez PIP. Strategia ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na budowach, więc wpisuje się to w naszą działalność naukowo-dydaktyczną, a właściwie najbardziej w tę dydaktyczną, żeby pokazać studentom, że oprócz tego, co robią na budowach, muszą też zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa, żeby im, ani ich pracownikom, nic nie zagrażało. W ramach współpracy  Okręgową Opolską Inspekcją Pracy zorganizowaliśmy pierwszą konferencję, która była związana z budową rusztowań i pracami na wysokości, drugą na temat robót w wykopach, a dzisiaj mówiliśmy o robotach związanych z drogownictwem, mostownictwem, z robotami liniowymi, punktowymi, na wysokościach, o dźwigach, robotach mostowych, czy wiaduktowych – informuje dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet, z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

– Miałem okazję uczestniczyć w budowie dużej stacji paliw pod Mykanowem przy trasie A1 i dzisiaj opowiedziałem jak to się odbywało, jakich potrzebowaliśmy dokumentów, zgód, i jak to wszystko logistycznie rozwiązaliśmy, żeby ta budowa przebiegła sprawnie i szybko, bo zajęła nam tylko trzy miesiące, w pełni zachowując standardy związane z bezpieczeństwem – relacjonuje mgr inż. Mariusz Komorowski z Wydziału Budownictwa i Architektury, jeden z prelegentów konferencji. – Zaczynając taką budowę mamy łatwiej, bo zwozimy tam różne elementy i składamy je jak puzzle. Później jest etap napełniania zbiorników benzyną, pojawiają się też różne gazy i wtedy już te prace mogą się stać pożarowo niebezpieczne. Mamy powyznaczane specjalne strefy, a każdy pracownik jest z nimi zapoznany. To muszą być doskonale przeszkoleni pracownicy, żeby wszelkie zagrożenia umieli dostrzec – dodaje naukowiec.

– Jeżeli chodzi o zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim na budowach, to takich zdarzeń w ubiegłym roku na terenie województwa opolskiego było sześć. Jeżeli chodzi o wszystkie zdarzenia wypadkowe, to każdego roku, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, takich zdarzeń rejestrujemy około 120. Cieszy fakt, że od 2017 r. na terenie województwa opolskiego odnotowaliśmy wyraźny spadek liczby zdarzeń wypadkowych ze skutkiem śmiertelnym. Inspekcja pracy to nie tylko kontrole i nadzór, ale także informowanie społeczeństwa i przedsięwzięcia, jak dzisiejsza konferencja. Dzięki niej staramy się podnosić świadomość wśród przedstawicieli branży budowlanej, a także studentów i uczniów szkół technicznych, tak, aby w przyszłości zminimalizować prawdopodobieństwo powstania wypadku przy pracy – podsumowuje Dawid Rusak, nadinspektor pracy, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Ważny punkt na etapie rekrutacji na studia

W jednym miejscu można nie tylko złożyć dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym na studia, ale także poznać np. szczegóły zakwaterowania w akademiku czy możliwości finansowanego wsparcia studentów: Punkt Rekrutacyjny naszej uczelni działa do 25 lipca.

Czytaj więcej »