Biznes ,,z ludzką twarzą”

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej współorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz biuro parlamentarne prof. Jerzego Buzka dyskutowano dziś o etyce, odpowiedzialności i kulturotwórczej funkcji współczesnych firm, mierząc się ze starą prawdą – że pieniądze to nie wszystko.


Pozostałymi organizatorami spotkania pt. ,,Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku”, obok naszego doktora honorowego i Katedry Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym WEiZ był Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu oraz tamtejsze Koło Naukowe Socjologów.

Uczestnicy konferencji wymienili poglądy mi. in. na temat reklamy, polityki społecznej państwa a także przemysłu farmaceutycznego, przyjrzeli się również drugiej stronie biznesu czyli konsumentom: ich prawom, ale też ich odpowiedzialności. Reprezentując różne, polskie i zagraniczne środowiska zainteresowane promowaniem odpowiedzialnego biznesu – skorzystali również z okazji do integracji i wymiany doświadczeń.

W radzie naukowej konferencji znaleźli się wybitni badacze zagadnienia, m.in. dr hab. Jacek Sójka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, oraz prof. dr hab. Wojciech Gasparski, dyrektor Centrum Etyki Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN w Warszawie. Ze strony politechniki nad przygotowaniem konferencji czuwali dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO oraz dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także