Blisko milion złotych wsparcia na ważne badania naukowe

Nasza uczelnia w ramach konsorcjum z Politechniką Krakowską, będzie badać mechanizmy elastyczności energetycznej budynków. Na ten projekt przyznano dofinansowanie w wysokości blisko miliona złotych z Narodowego Centrum Nauki.

Głównym celem projektu jest opracowanie unikalnej platformy, która pozwoli zbadać i określić ilościowo możliwości elastyczności energetycznej budynku, a także nowej struktury sterowania, która może ułatwić zarządzanie zapotrzebowaniem budynku, w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i poprawy odporności budynku na ekstremalne warunki pogodowe.

Na ten cel nasza uczelnia w ramach konsorcjum z Politechniką Krakowską otrzyma blisko milion złotych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 26. Wpłynęło do niego dokładnie 1737 wniosków na łączną kwotę prawie 2,6 miliarda złotych. Finansowanie otrzymało 267 projektów o wartości niemal 441 milionów złotych.
– Aplikowanie o projekty naukowe to ważny aspekt naszego rozwoju naukowego, to kolejna po wystąpieniach konferencyjnych okazja do poddania swoich pomysłów naukowych ocenie środowiska naukowego. Oczywiście ważne jest także, aby te oceny pochodziły od ekspertów w danej tematyce. Pomysł na projekt jest wynikiem współpracy z Politechniką Krakowską a poprzez wymianę wiedzy osiągamy efekt synergii – informuje prof. dr hab. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.
Jak zaznaczają autorzy projektu – kierownikiem jest prof. Zhixiong Li z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – badania nad elastycznością energetyczną sieci elektrycznych od strony podaży zostały przeprowadzone na szeroką skalę. Jednak badania dotyczące analizy możliwości po stronie popytu na energię w budynkach, odkrywania mechanizmów kierujących elastycznością energetyczną budynków i badania, w jaki sposób elastyczność energetyczna budynków może ułatwić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zapewnić elastyczne usługi sieciowe, są nadal na bardzo wczesnym etapie.

Elastyczność energetyczna budynku to zdolność do zarządzania jego zapotrzebowaniem i wytwarzaniem energii zgodnie z lokalnymi warunkami klimatycznymi, potrzebami użytkowników i wymaganiami sieci energetycznej. Budynki mogą być elastycznie zasilane na różne sposoby, takie jak wykorzystanie masy termicznej budynku, zmiany harmonogramów pracy i wartości zadanych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, optymalizacja ładowania i rozładowywania akumulatorów elektrycznych i termicznych oraz zmianę obciążeń sieci. Elastyczność energetyczna budynku może zatem zapewnić wyjątkowe możliwości skutecznego zarządzania zapotrzebowaniem i komfortem cieplnym użytkowników, w szczególności w ekstremalnych warunkach pogodowych. Może również stanowić element elastycznych usług sieciowych i przyspieszyć przejście na niskoemisyjną przyszłość energetyczną.
Warto podkreślić, że sektor budowlany odpowiada za około 40% globalnego zużycia energii i jest miejscem, w którym elastyczność energetyczna ma ogromne znaczenie.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także