LAUDACJA

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

Czuję się zaszczycona – jako Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej – możliwością wystąpienia sławiącego Profesora Wiesława Kurdowskiego – wybitnego uczonego i inżyniera, cenionego nauczyciela akademickiego, aktywnego uczestnika i organizatora życia naukowego, któremu Senat Politechniki Opolskiej nadał tytuł doktora honoris causa – najwyższe honorowe wyróżnienie akademickie. Występując przed Państwem odczuwam szczególną satysfakcję, gdyż osobiście dobrze znam Profesora. Łączą nas więzi naukowe i koleżeńskie.