LAUDACJA

Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Mam ogromny zaszczyt i honor pełnienia roli promotora w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej Profesorowi Józefowi Szali. Jestem bardzo wzruszony możliwością wygłoszenia laudacji i przedstawienia sylwetki wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego ale również człowieka o wzorowej postawie etycznej, cieszącego się uznaniem i autorytetem, o dużej skromności i wysokiej kulturze osobistej.

Prof. Józef Szala, prof. dr hab. nauk technicznych, urodził się 7.12.1938 r. w Smolarach. Jest absolwentem Wydziału Maszynowego – ukończył specjalność: Maszyny Cieplne Tłokowe, Politechniki Gdańskiej z roku 1961. W latach 1961-1963 pracował na stanowisku konstruktora maszyn budowlanych, a od roku 1963-66 był oficerem mechanikiem chłodni na trawlerach przetwórniach w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich „Dalmor” oraz dwukrotnie w tym czasie oddelegowany był przez armatora do Stoczni Gdańskiej w ramach nadzoru budowy dwóch trawlerów. Pracę w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym będącym wówczas Wyższą Szkołą Inżynierską rozpoczął 1.09.1966 roku na stanowisku asystenta, kontynuując zatrudnienie na stanowiskach adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego od 1991. Stopień doktora uzyskał 17.06.1975 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Habilitował się 28.05.1981 r. na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1987. Poza zatrudnieniem podstawowym w swojej macierzystej Uczelni związany był okresowo także z innymi jednostkami. W latach 1988-90 oraz 1996-2005 zatrudniony był na stanowisku profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej, a w latach 1995-1996 był profesorem w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Profesor Józef Szala jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych: European Structural Integrity Society (ESIS), The Society of Experimental Mechanics (SEM), Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP), Komitetu Budowy Maszyn (KBM) PAN, gdzie w latach 1993-99 był członkiem a od 2003 do 2007 przewodniczącym. Jest również członkiem założycielem Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji KBM PAN, któremu od 1994 do 2007 przewodniczył, Komitetu Mechaniki PAN – Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (BTN) (członek Zarządu w latach 1988-1990, wiceprzewodniczący), Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego II i III kadencji (1985-90), w III kadencji wiceprzewodniczący Komisji Kadrowej RG. Poza wymienionymi – jest członkiem wielu dalszych organizacji naukowych, komitetów honorowych i naukowych sympozjów naukowych międzynarodowych i ogólnokrajowych (31), zasiada w radach programowych i naukowych pism naukowych m.in. „The Archive of Mechanical Engineering” i „Scientific Committee – Polish Maritime Researach” oraz w kapitułach m.in. Kapituły Nagrody Naukowej Prezydenta Bydgoszczy – przewodniczący, przewodniczący Kapituły Medalu im. prof. Roberta Szewalskiego i komisji Nagród naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jest przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ds. Rządowego Programu Wieloletniego PW – 0004.