Dziecięca Politechnika Opolska, wykład, dr Said Edaich, pt.: „Młodzi Europejczycy kim jesteście? Ale Mamo, przecież jesteśmy Europejczykami?”, 12 marca 2022 r.

Młodzi Europejczycy kim jesteście? Ale Mamo, przecież jesteśmy Europejczykami?

Pod takim właśnie tytułem odbył się ostatni wykład w ramach Młodzieżowej Politechniki Opolskiej. Poprowadził go dr Said Edaich z Katedry Polityki Regionalnej i Rynku Pracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

– Młodzież w UE staje przed różnymi i głębokimi pytaniami o tożsamość. Wobec braku dobrej woli wytłumaczenia tym młodym ludziom prawdziwej wartości przynależności do takiej wspólnoty, ryzyko utraty tej wizji wspólnej przyszłości staje się jeszcze bardziej realne – zauważa dr Said Edaich, który podkreśla, że Unia Europejska jest w fazie budowy i doskonalenia, a jej rozszerzenie o kraje o odmiennej kulturze politycznej, religijnej i społecznej nakłada na wszystkich obowiązek informowania młodych ludzi, jak odnaleźć się w tej nowej przestrzeni, jak realizować się w tym systemie.
– Wymagania globalnego świata są prawdziwymi wyzwaniami, aktywny i pełny udział we wszystkich programach UE zarezerwowanych dla młodych ludzi uczyni z nich liderów i obywateli tej społeczności – podkreśla dr Said Edaich.

Sprawdź pozostałe galerie