Jubileusz 10-lecia Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, 8 listopada 2021 r.

To jedyna taka kolekcja w skali globu. W ciągu dziesięciu lat w Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej zgromadzono ponad 1400 eksponatów z całego świata. 
8 listopada, czyli w rocznicę odkrycia przez Wilhelma Röntgena promieniowania X, muzeum obchodzi jubileusz 10-lecia.

Sprawdź pozostałe galerie