Jubileusz prof. dra hab. inż. Jerzego Skubisa, 5 czerwca 2024 r.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis obchodzi jubileusz 50-lecia pracy naukowej. Podsumowanie dorobku naukowego profesora to także okazja do zwrócenia uwagi na jego niebagatelne zasługi dla rozwoju i rozbudowy Politechniki Opolskiej. Wiadomości Uczelniane …

Sprawdź pozostałe galerie