Minister Edukacji i Nauki z wizytą na Politechnice Opolskiej, 31 marca 2022 r.

Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki przyjechał na Politechnikę Opolską wręczyć czek o wartości blisko 6 milionów złotych i zapowiedzieć otwarcie nowego kierunku na uczelni: sport i bezpieczeństwo.
– Już dawno miałem przyjechać na Politechnikę Opolską, która ma wiele sukcesów, ale także planów na przyszłość. W tych planach chcemy partycypować. Na ręce pana rektora złożyłem symboliczny czek o wartości blisko 6 milionów złotych. Zasadnicza część tych środków zostanie przekazana na doktoraty wdrożeniowe, które świetnie funkcjonują tutaj na uczelni. To bardzo dobre połączenie nauki, przemysłu i jednocześnie rozwoju naukowego, czego gratuluję Politechnice Opolskiej – informuje prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.
Pozostała część ministerialnych pieniędzy zostanie wykorzystana na termomodernizację i zastosowanie OZE w akademiku Pryzma, którego wnętrze niedawno przeszło gruntowny remont.
Wiadomości Uczelniane …

Sprawdź pozostałe galerie