Politechnika zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, 14 października 2021 r.

Promowanie zdrowego trybu życia, wzmocnienie integracji społeczności akademickiej i rozwijanie współpracy po obu stronach granicy – to główne punkty współdziałania Politechniki Opolskiej z Uniwersytetem Technicznym 
w Ostrawie. Więcej Wiadomości Uczelniane …

Sprawdź pozostałe galerie