Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom wszystkich wydziałów technicznych, 22 kwietnia 2023 r.

Na Politechnice Opolskiej po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom wszystkich wydziałów technicznych. Wielu z nich podkreśla, że choć dyplom inżyniera ma swoją rangę na rynku pracy, to zamierzają dalej pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wiadomości Uczelniane …

Sprawdź pozostałe galerie