XXX Opolskie Dni Elektryki, 7 czerwca 2022 r.

Sprawdź pozostałe galerie