Politechnika Opolska - strona główna

Terminarz rekrutacja lutowa na semestr letni 2019/2020


Czynności rekrutacyjne / kierunek

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

I tura

Rejestracja elektroniczna

15.11.2019 do 17.03.2020 do godz. 2300

Wyniki kwalifikacji - elektronicznie

18.03.2020 godz. 1100

Przyjmowanie dokumentów

19 i 20.03.2020 godz. 900 - 1600

Ogłoszenie list przyjętych

20.03.2020 godz. 1800

LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Rejestracja elektroniczna

15.11.2019 do 20.02.2020 do godz. 2300

Wyniki kwalifikacji - elektronicznie

17.02.2020 godz. 1100 oraz na bieżąco dla zgłoszeń po 17.02.2020

Przyjmowanie dokumentów

18 i 19.02.2020 godz. 900 - 1600

21.02.2020 godz. 1200 - 1400

Ogłoszenie list przyjętych

21.02.2020 godz. 1800

ARCHITEKTURA

Rejestracja elektroniczna

15.11.2019 do 15.03.2020 do godz. 2300

Rozmowa kwalifikacyjna

17.03.2020 godz. 900

Wyniki kwalifikacji

18.03.2020 godz. 1100

Przyjmowanie dokumentów

19 i 20.03.2020 godz. 900 - 1600

Ogłoszenie list przyjętych

20.03.2020 godz. 1800

INFORMATYKA:

I tura

II tura

Rejestracja elektroniczna

Od 15.11.2019 do 16.02.2020 do godz. 2300

Od 20.02.2020 do 17.03.2019

 do godz. 2300

Wyniki kwalifikacji - elektronicznie

17.02.2020 godz. 1100

18.03.2020 godz. 1100

Przyjmowanie dokumentów

18 i 19.02.2020 godz. 900 - 1600

19 i 20.03.2020 godz. 900 - 1600

Ogłoszenie list przyjętych

19.02.2020 godz. 1800

20.03.2020 godz. 1800

Dokumenty będą przyjmowane w punkcie rekrutacyjnym holu budynku „Łącznik” w Opolu, przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271.