Gdzie jesteś: Strona główna / Informacja o zakresie działalności

Informacja o zakresie działalności

Informacja o zakresie działalności Politechniki Opolskiej w Opolu w formie tekstu odczytywalnego maszynowo, w polskim języku migowym (PJM).

Informacja o zakresie działalności PO w formie tekstu odczytywalnego maszynowo

Politechnika Opolska to kompaktowa, przyjazna uczelnia, na której na sześciu wydziałach studiuje ponad 5 tysięcy studentów. Oferujemy zarówno kierunki techniczne, jak i ekonomiczne, czy medyczne.  Po studiach I stopnia można zmienić kierunek i zrobić studia magisterskie z kolejnej specjalności.
Politechnika słynie z ciekawych prac dyplomowych. Nasi absolwenci konstruowali pojazdy na baterie słoneczne i roboty do gry w szachy, pisali o miodzie i spływach kajakowych, a aplikacje na telefony, które były ich pracą inżynierską dały im nie tylko tytuł, ale i zarobek.

Dzięki szerokiej współpracy z przemysłem studenci odbywają praktyki i staże w największych firmach w regionie, a potem znajdują tam bez trudu pracę. O tym, że nikt już nie wyobraża sobie naszego regionu bez silnej uczelni technicznej świadczy fakt, że to właśnie Politechnika Opolska bardzo często wskazywana jest jako powód lokowania w Opolu nowych inwestycji. Kolejne firmy tworzą nie tylko miejsca pracy skierowane do absolwentów, ale także dla mieszkańców miasta, dzięki czemu z obecności politechniki w Opolu korzystają tak naprawdę wszyscy. 
Ostatnie lata to czas silnego rozwoju naszej uczelni: począwszy od rekordów w ilości złożonych wniosków patentowych, liczbie publikacji naszych naukowców w czołówce najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na całym świecie po awanse naukowe, ilości podpisanych umów z biznesem o współpracy po prace w coraz liczniejszych międzynarodowych zespołach oraz rekordową liczbą doktoratów wdrożeniowych zakwalifikowanych w ministerialnym programie.

Politechnika Opolska to także praca na rzecz społeczeństwa: to właśnie nasi naukowcy jako pierwsi w Europie a nawet i na świecie opracowali program stacjonarnej rehabilitacji dla osób, które przechorowały zakażenie COVID-19. Z wiedzy i doświadczenia naszych medyków służba zdrowia korzysta coraz częściej: na potrzeby onkologii w druku 3D opracowali m.in. żyłę z nowotworem czy schemat odcinka miednicy człowieka.

Kolejny ważny obszar dla rozwoju Politechniki Opolskiej to rozwój bazy naukowo-dydaktycznej. Z jednej strony mówimy tutaj o obiektach, z drugiej o nowoczesnej aparaturze. Obecnie trwa przebudowa budynku „Lipsk” oraz prace związane z budową centrum dydaktyczno-bibliotecznego „Newton”, a także dwóch nowych laboratoriów: pierwszy dotyczy Przemysłu 4.0, drugi dedykowany jest inżynierii materiałowej.

W tym wszystkim nie zapominamy o naszych studentach. Opłaty za akademiki są konkurencyjne, a stawki stypendium są w czołówce wysokości świadczeń dla studentów w skali kraju. Studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i na dostosowanie procesu dydaktycznego do ich potrzeb. Na uczelni funkcjonuje także Centrum Wsparcia Psychologicznego.

Informacja o zakresie działalności PO w polskim języku migowym (PJM)

Informacja o zakresie działalności PO w tekście łatwym do czytania i rozumienia