Gdzie jesteś: Strona główna / Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Polityka Jakości Kształcenia Politechniki Opolskiej

Nasza Uczelnia dąży do ciągłego doskonalenia poziomu jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów. W naszych działaniach wspiera nas system zapewnienia jakości kształcenia. 

Polityka Jakości Kształcenia Politechniki Opolskiej

Nasza Uczelnia dąży do ciągłego doskonalenia poziomu jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów czego wyrazem jest wdrożenie systemu zapewnienia jakości kształcenia

Polityka Jakości Kształcenia Politechniki Opolskiej

Nasza Uczelnia dąży do ciągłego doskonalenia poziomu jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów czego wyrazem jest wdrożenie systemu zapewnienia jakości kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Księga jakości kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi integralną część dydaktycznej działalności Uczelni.

Główny specjalista ds. jakości kształcenia

Wspiera przestrzeganie procedur jakościowych  w jednostkach Uczelni.

Uczelniana Rada ds. jakości kształcenia

Kreuje system zapewniania jakości kształcenia  poprzez nadzór na Księgą Jakości Kształcenia.

Rady dydaktyczne kierunków studiów