Gdzie jesteś: Strona główna / Jednostki wspierające naukę i badania

Jednostki wspierające naukę i badania

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem działalności jednostek Politechniki Opolskiej związanych z nauką i badaniami na naszej uczelni.

Dział Nauki

Dział Nauki wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną prowadzonych w Uczelni: badań naukowych i prac rozwojowych, awansów naukowych oraz szkoły doktorskiej.

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich prowadzi i koordynuje projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na przemysł w zakresie zaawansowanych technologii lekkich.

Biuro Własności Intelektualnej

Zakres działalności Biura ds. własności intelektualnej związany jest z potrzebami Politechniki Opolskiej w zakresie ochrony i korzystania z własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii prowadzi działania z zakresu współpracy z gospodarką, wspierania innowacyjności oraz wykorzystywania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni celem transferu wyników prac naukowych do gospodarki.

Biuro Naukowej Współpracy Międzynarodowej

Do zakresu działania Biura Naukowej Współpracy Międzynarodowej należy m.in. wspieranie umiędzynarodowienia Uczelni w obszarze naukowym.

Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów Europejskich poszukuje możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój Uczelni oraz na prowadzenie badań naukowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych.