Lista Jednostek

A
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
ul. Prószkowska 76 (budynek 5 I piętro, pok. 106), 45-758 Opole
Dyrektor Generalny
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole
B
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
ul. Luboszycka 5 45-036 Opole
C
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 6) 45-758 Opole
D
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek 7) 45-271 Opole
K
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3) 45-758 Opole
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75 45-370 Opole
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3) 45-758 Opole
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole
L
P
R
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole
S
Dział Kadr
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 4 pok. 102), 45-758 Opole
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76 45-758 Opole
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7 45-036 Opole
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48 45-061 Opole