Rektor

Adres:
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole
Rodzaj:
Administracja
Kod:
RR000000

Dyrektor Generalny

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5) 45-758 Opole

Sekcja Zamówień Publicznych

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

ul. Prószkowska 76 (budynek 9A) 45-758 Opole

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

ul. Prószkowska 76 (budynek 7) 45-758 Opole

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Prorektor ds. Ogólnych i Operacyjnych

ul. Prószkowska 76 (budynek 7) 45-758 Opole

Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole

Centrum Projektowe Fraunhofera Dla Zaawansowanych Technologii Lekkich

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Inspektor Ochrony Danych

ul. Mikołajczyka 5 45-271

Dział Kadr

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole