Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Adres:
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole
Kod:
RD000000

Centrum Językowe

ul. Prószkowska 76 (budynek 6) 45-758 Opole

Stanowisko ds. Jakości Kształcenia

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Stanowisko ds. Systemu POL-on

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole