Uczelniany Ośrodek Informatyczny

Adres:
ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole
Kod:
RR00IT00

Sekcja ds. Utrzymania Systemów i Infrastruktury Informatycznej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole