Wydział Budownictwa i Architektury

Adres:
ul. Katowicka 48 45-061 Opole
Kod:
RB000000

Katedra Architektury i Urbanistyki

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Prodziekan ds. Organizacyjnych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Prodziekan ds. Dydaktyki

ul. Katowicka 48 45-061 Opole