Wydział Mechaniczny

Adres:
ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole
Kod:
RM000000

Laboratorium Ocen środowiskowych

Laboratorium Trwałości i Wytrzymałości Materiałów Oraz Zaawansowanych Metod Druku 3d

Laboratorium Mechaniki Komputerowej

Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Prodziekan ds. Dydaktyki

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Prodziekan ds. Organizacyjnych

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Centrum Metrologii Przemysłowej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Procesowej i środowiska

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Sekretariat

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole