Jedyne studia w kraju: nasza uczelnia kształci na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

W nadchodzącym roku akademickim kandydaci na studia w Politechnice Opolskiej mogą wybrać zupełnie nową energetykę i inżynierię środowiska. Program studiów został zaktualizowany i dopasowany zarówno do oczekiwań przedsiębiorców jak i studentów.

Warto podkreślić, że Politechnika Opolska jest jedyną uczelnią w kraju, na której można studiować na kierunku energetyka i inżynieria środowiska. Program został zmodyfikowany pod kątem wymagań przedsiębiorców. Pod uwagę wzięto także oczekiwania studentów. Profesor Joanna Guziałowska-Tic z Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej wskazuje także na konieczność uwzględnienia w programie nauczania zmian w podejściu do pozyskiwania i gospodarowania energią. – Transformacja energetyczna jest nieunikniona, a w celu jej osiągnięcia czeka nas wiele wyzwań. Studenci energetyki i inżynierii środowiska mogą stać się współtwórcami nadchodzących zmian, zdobywając odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii wodorowych, czy sposobów magazynowania energii. Nowy program studiów umożliwia także zdobycie przez nich umiejętności wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej – informuje prof. Joanna Guziałowska-Tic.

– Podążając za trendami w gospodarce, zwłaszcza gospodarce cyrkularnej, studenci uczyć się będą oceniać cykl życia produktu, jak również poznawać nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów. Nie zapominamy również o fundamentalnych kompetencjach przyszłego inżyniera w zakresie projektowania komputerowego CAD oraz projektowania instalacji HVAC, wodnych i ściekowych. Kluczowym efektem programu studiów jest to, że absolwenci będą potrafili zastosować posiadaną wiedzę w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko – dodaje prof. Joanna Guziałowska-Tic.

Od roku akademickiego 2024/2025 kształcenie na energetyce i inżynierii środowiska odbywać się będzie w ramach dwóch specjalności: nowoczesnych metod wytwarzania i magazynowania energii oraz nowoczesnych technologii w inżynierii środowiska.
Połączenie energetyki z inżynierią środowiska daje absolwentom szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w różnych zakładach przemysłowych, biurach projektowych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także