Konferencja ,,budowlańców”

Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej był współorganizatorem konferencji naukowo-technicznej pt. Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie, która odbyła się w dniach 7-9 maja w prószkowskim hotelu Arkas – zaprojektowanym i wzniesionym przez opolskich inżynierów.

Jak mówią organizatorzy – konferencja skierowana była do projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz firm, promujących nowoczesne technologie i produkty dla budownictwa, a jej celem była wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu środowiskowych uwarunkowań projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych.

Obok politechniki do realizacji wydarzenia przyczyniły się – pod przewodnictwem dra inż. Wiesława Barana – opolskie oddziały Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO.

W bogatym programie konferencji, obok sesji plenarnej, czterech sesji tematycznych, podczas których zaprezentowano ponad 20 referatów oraz sesji terenowej, czyli zwiedzania obiektów budowlanych, znalazł się także Wieczów Inżynierski oraz koncert Orkiestry Politechniki Opolskiej.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali specjalnie przygotowaną monografię pt. Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie.

Tematy wszystkich referatów w załączonej broszurze:

Broszura-program

G2

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także