Gdzie jesteś: Strona główna / Konsorcjum KreativEU

Konsorcjum KreativEU

Konsorcjum KreativEU

KreativEU (Knowledge & Creativity European University) to wspólna inicjatywa 11 instytucji szkolnictwa wyższego z całej Europy, zlokalizowanych w Portugalii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Turcji, mająca na celu utworzenie Uniwersytetu Europejskiego skoncentrowanego na wykorzystywaniu dziedzictwa kulturowego Europy w kreatywny sposób.

Poprzez długoterminową współpracę dąży do przekształcenia badań nad kulturą, tożsamością, pamięcią i dziedzictwem, oferując innowacyjne rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych.

Uwzględniając wzajemne powiązania dziedzictwa materialnego i niematerialnego, KreativEU opracowuje programy edukacyjne i badawcze, które łączą perspektywę kulturową i ekologiczną, wykorzystując rozwój technologiczny do umożliwienia szerszego dostępu. Nasze podejście do tożsamości ekokulturowej łączy kulturę i nauki przyrodnicze, wspierając współpracę w zakresie problemów globalnych, takich jak łagodzenie zmian klimatu, czy utrata różnorodności biologicznej.

Promując wspólną europejską tożsamość przy jednoczesnym poszanowaniu lokalnej i regionalnej różnorodności, KreativEU zwiększa możliwości rozwoju innowacji ponad granicami i dyscyplinami.

Dzięki KreativEU opracowujemy innowacyjne pomysły i rozwiązania, aby sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom, dążąc do przyszłości, w której społeczności i środowisko będą się dobrze rozwijać. Naszym celem jest pogłębienie zrozumienia relacji między kulturą, a ekologią oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia dostępności do dziedzictwa kulturowego.

Jedną z kluczowych idei konsorcjum jest tożsamość ekokulturowa, która bada wzajemny wpływ kultury i natury. Łącząc perspektywy kulturowe i naukowe, mamy nadzieję znaleźć rozwiązania dla poważnych problemów globalnych, takich jak zmiany klimatu, czy utrata różnorodności biologicznej.

KreativEU oferuje najwyższej klasy europejski system edukacji i badań, w którym ludzie z różnych branż i środowisk mogą ze sobą współpracować. Wierzymy, że ważne jest, aby szanować oraz chronić lokalne i regionalne kultury, jednocześnie dzieląc się ich wiedzą i umiejętnościami w celu stymulowania innowacji w całym społeczeństwie.