Gdzie jesteś: Strona główna / Kształcenie / Jakość kształcenia / Uczelniana Rada ds. jakości kształcenia

Uczelniana Rada ds. jakości
kształcenia

W skład Uczelnianej Rady ds. jakości kształcenia wchodzą:

  1. Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
  2. Główny Specjalista ds. jakości kształcenia
  3. Prodziekani ds. dydaktyki z każdego wydziału
  4. Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej
  5. Przedstawiciel Centrum Językowego
  6. Przedstawiciel Działu Kształcenia
  7. Przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów Uczelni
  8. Dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez Samorząd Studencki Uczelni
  9. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych