Gdzie jesteś: Strona główna / Kształcenie / Jakość kształcenia / Wzorce dyplomów

Wzorce dyplomów

Poniżej zamieszczamy informacje o dyplomach ukończenia studiów, zgodnie z art 34 ust. 1 Ustawy o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018r.

 1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dyplomu ukończenia studiów.
 2. Opis dokumentu publicznego:
  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 01.10.2020r.,
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomu wg wzoru – 01.12.2020r.,
  • okres ważności dyplomu wg wzoru – do odwołania,
  • data zakończenia wydawania dokumentu wg wzoru – do odwołania.
 3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem.