Akademia elektromobilności

studia podyplomowe

Opis

Jednostka organizacyjna: Wydział Mechaniczny

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 3 semestry


Studia podyplomowe będą prowadzone z uwzględnieniem wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektro-mobilności (eMobility) w branży motoryzacyjnej, a w szczególności w zakresie podstaw do kształcenia kadry nauczycieli przedmiotów związanych z pojazdami samochodowymi zeroemisyjnych i niskoemisyjnych w tym zasilanych z alternatywnych źródeł energii takich jak wodór, paliwa syntetyczne. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie środowiskowe, gospodarki obiegu zamkniętego a także  z uwzględnieniem wniosków wypływających z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni z ostatnich lat.

 • Umiejętności praktyczne

  Uzyskane kwalifikacje stanowią uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji pełnych, poszerzają przygotowanie do wykonywanie zawodu m.in. nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie elektromobilności a także przygotowanie do wykonywania zawodu elektromechaniki i serwisowania pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych.

 • Specjalistyczne przedmioty

  Uczestnicy studiów podyplomowych zrealizują m.in. takie przedmioty jak: mechanika ruchu pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, regulacje prawne w zakresie elektromobilności, napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, zasilanie jednostek napędowych pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, zasady bezpieczeństwa przy obsłudze pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, technologie wodorowe,diagnostyka pojazdów samochodowych zeroemiesyjnych i niskoemisyjnych i wiele innych.

 • Doświadczeni wykładowcy

  Starannie dobrana tematyka zajęć oraz doświadczeni wykładowcy umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, którą absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • nauczycieli szkół branżowych i średnich oraz pracowników firm działających w sektorze motoryzacyjnym (np. serwisów, zakładów naprawczych itp.)
 • absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) o profilu ścisłym lub technicznym

Kariera

Specjalista ds. elektromobilności (eMobility)- absolwent uzyskuje tzw. kwalifikacje „rynkowe” nadawane bez podstawy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa ale opracowane na podstawie podstawy programowej uprawniającej do uzyskania kwalifikacji zawodowych:

 • MOT.02 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
 • MOT.07 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych  zeroemisyjnych i niskoemisyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje cząstkowe z obsługi  pojazdów samochodowych oraz wiedzę i umiejętności obsługi technicznej i eksploatacyjnej pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, których nabycie łącznych kwalifikacji, uprawnia do osiągnięcia kwalifikacji zawodowych w zakresie elektromobilności. Uzyskane kwalifikacje stanowią uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji pełnych, poszerzają przygotowanie do wykonywanie zawodu m.in. nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie elektromobilności a także przygotowanie do wykonywania zawodu elektromechaniki i serwisowania pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych.