Akademia elektromobilności

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 555 KB]:

 1. Budowa pojazdów samochodowych – dr inż. Krzysztof Prażnowski, dr inż. Krystian Hennek
 2. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych – dr inż. Mariusz Graba, dr inż. Szymon Kołodziej
 3. Jednostki napędowe pojazdów samochodowych – prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr inż. Andrzej Bieniek
 4. Wskaźniki i parametry układów napędowych pojazdów samochodowych – prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr inż. Krystian Hennek
 5. Materiały eksploatacyjne – dr inż. Szymon Kołodziej
 6. Systemy mechatroniczne i protokoły komunikacyjne w pojeździe samochodowym – dr inż. Mariusz Graba, prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala
 7. Bezpieczeństwo obsługi pojazdów samochodowych – mgr inż. Jakub Jagieła, dr inż. Krystian Hennek
 8. Obsługa urządzeń wysokonapięciowych – dr inż. Krzysztof Prażnowski
 9. Diagnostyka stanu technicznego pojazdów samochodowych – dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, dr inż. Mariusz Graba
 10. Naprawa pojazdów samochodowych – dr inż. Krzysztof Prażnowski, dr inż. Krystian Hennek
 11. Nazewnictwo zawodowe – dr inż. Krystian Hennek
 12. Regulacje prawne w zakresie elektromobilności – dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz
 13. Mechanika ruchu pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 14. Dokumentacja techniczna pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – Michał Lewald, dr inż. Krystian Hennek
 15. Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych – dr inż. Andrzej Bieniek, dr inż. Krystian Hennek
 16. Układ komfortu i gospodarki termicznej w pojazdach samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – dr inż. Krzysztof Prażnowski, dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 17. Zasilanie jednostek napędowych pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – dr inż. Andrzej Bieniek, dr inż. Mariusz Graba, mgr Paweł Piotrowicz
 18. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – dr inż. Krzysztof Prażnowski
 19. Systemy i infrastruktura dla elektromobilności – dr inż. Ireneusz Hetmańczyk, dr inż. Mariusz Graba
 20. Technologie wodorowe – dr inż. Andrzej Bieniek, dr inż. Krzysztof Prażnowski, dr hab. inż. Andrzej Szałek
 21. Technologie naprawy osprzętu pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – dr inż. Krzysztof Prażnowski
 22. Recykling materiałów z pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – dr inż. Ireneusz Hetmańczyk, Patryk Stasiak
 23. Diagnostyka pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, dr inż. Mariusz Graba
 24. Środowiskowe oddziaływanie transportu w aglomeracji – dr inż. Szymon Kołodziej
 25. Sprzedaż i zasady serwisowania pojazdów samochodowych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych – prof. dr hab. inż. Jarosłąw Mamala, Tomasz Stępień, Błażej Jastrząb-Lellek
 26. Infrastruktura transportowa – prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr inż. Dariusz Masłowski, Waldemar Grądzki
 27. Doskonalenie kompetencji i organizacji pracy w zespołach – dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 28. Projekt końcowy -prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz