Audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków

studia podyplomowe

Opis

Jednostka organizacyjna: Wydział Mechaniczny

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Języki wykładowe: polski

Czas trwania: 2 semestry


Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wykonania oceny energetycznej budynku wraz ze wskazaniem możliwości obniżenia jego energochłonności oraz sporządzenie dla niego świadectwa charakterystyki energetycznej.


  • Dostosowanie wymogów

    Celem proponowanych studiów podyplomowych jest kształcenie wykwalifikowanych ekspertów z zakresu charakterystyki energetycznej budynku, poprzez doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania się do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

  • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

    Program studiów podyplomowych uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Pozwala to Absolwentom na ubieganie się o wpis do wykazu osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

  • Doświadczeni wykładowcy

    Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z Wydziału Mechanicznego oraz z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do osób z dowolnym wykształceniem wyższym, zainteresowane wykonywaniem audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Kariera

Absolwent studiów podyplomowych jest kompleksowo przygotowany do wykonywania szeroko pojętego doradztwa energetycznego dedykowanego do budownictwa i rynku nieruchomości jak również do wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków.