Informatyka w prawie i administracji

studia podyplomowe

Kadra

dr inż. Ewelina Piotrowska

Kierownik studiów

Posiada doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych. Zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych z bazami danych, przetwarzaniem zbiorów danych w systemach informatycznych, analizą baz danych. Od 2020 roku jest Prodziekanem ds. organizacyjnych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Od maja 2023 roku jest Przewodniczącą Rady Dydaktycznej kierunku studiów  Analityka danych w biznesie.

dr hab. inż. Michał Podpora

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.

mgr inż. Tomasz Turba

Swoją przygodę z bezpieczeństwem rozpoczynał od hackowania Amigi 500. Z wykształcenia administrator *nix. Autor kilku innowacyjnych szkoleń oraz posiadacz licznych certyfikatów (CCNA, CCNP, CCSP, MCP, MCSA, NSA NSTSSI 4011, JNCIA, Acunetix, Kali, IBM*, CISS). Prowadzi swoją działalność z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych oraz konsultacji zabezpieczeń. Entuzjasta adrenaliny (sporty walki, motocykle, spadochron), prowadzi anarchistycznego bloga pod adresem „tturba.pl”. Korespondent jednego z forów o tematyce IT security.

prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko

Prawnik, profesor nauk prawnych od 2010 roku, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, specjalista w zakresie teorii państwa i prawa oraz prawa administracyjnego i praw człowieka. Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Opolskiego, w tym dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji UO oraz pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UO. Został profesorem nadzwyczajnym tej uczelni oraz m.in. kierownikiem Katedry Nauk Prawno-Ustrojowych i Katedry Metodologii Badań Prawno-Administracyjnych WPiA UO. Był zatrudniony w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przejściu na emeryturę z Uniwersytetu Opolskiego został profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej) oraz prodziekanem tego wydziału. Zasiadał w Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych) i w Narodowym Centrum Nauki.

dr Anna Bohdan

W 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie prawa. Od trzynastu lat pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta.  Aktywność naukowa dotyczy badań teoretycznych i empirycznych związanych z rozwojem e-administracji w jednostkach samorządu terytorialnego. Obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem przepisów prawa gospodarczego w biznesie. Wiedzę teoretyczną łączy z elementami praktyki. W ramach współpracy z podmiotami administracji publicznej, instytucjami otoczenia biznesu i szkołami organizuje dodatkowe formy aktywności mające na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności i kompetencji. Animatorka szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz kursów dokształcających i zajęć warsztatowych dla młodzieży.

Rafał Staszczyszyn

EKSPERT DS. SEO I WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Od 17 lat związany z administracją publiczną, swoją karierę zawodową zaczynał od pracy w Urzędzie Gminy, gdzie poznał specyfikę pracy urzędnika. Doskonale zna i rozumie potrzeby pracowników merytorycznych administracji publicznej.
Od 2013 r. wdraża systemy informatyczne w jednostkach samorządów terytorialnych i prowadzi szkolenia z obsługi Biuletynu Informacji Publicznej oraz systemu obiegu dokumentów i systemów klasy EZD.
Wdrożeniowiec największych systemów obiegu dokumentów dla administracji publicznej w urzędach na poziomie gminy, powiatu w województwach: podkarpackim, opolskim i dolnośląskim.

mgr inż. Błażej Koska

Posiada doświadczenie jako 20 letni  informatyk wojewódzki oraz dyrektor Ośrodka Informatyki – Wojewódzkiego Banku Danych przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Także wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Obecnie na emeryturze