Informatyka w prawie i administracji

studia podyplomowe

Opis

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry – 220 h (8 lub 9 zjazdów na semestr; część teoretyczna może być realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)


Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane są do pracowników administracji publicznej i samorządowej. Cyfryzacja obszaru prawa i administracji oraz wirtualizacja wykorzystywanych przez te instytucje platform cyfrowych, ich obsługa, szczególnie w zakresie prawa i administracji publicznej wymaga praktycznych umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Studia podyplomowe „Informatyka w prawie i administracji ” mają umożliwić słuchaczom uzyskanie następujących kompetencji:

 • umiejętność posługiwania się nowymi technikami pracy, wykorzystującymi zaawansowane technologie i narzędzia informatyczne,
 • umiejętność tworzenia i wykorzystywania bezpiecznych i efektywnych  kanałów komunikacji między instytucjami i obywatelami,
 • nabycie lub usprawnienie umiejętności posługiwania się bazami danych przeznaczonymi dla prawników lub pracowników administracji publicznej,
 • poznanie najnowszych technologii informatycznych przeznaczonych dla sprawnego  funkcjonowania kancelarii prawnych oraz instytucji administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności samodzielnego uzupełniania i doskonalenia wiedzy informatycznej,
 • doskonalenie obsługi istniejących programów, baz danych i sprzętu komputerowego, wykorzystywanych w instytucjach prawniczych i administracji publicznej
 • Umiejętności praktyczne

  Główny nacisk studiów jest położony na uzyskanie lub udoskonalenie praktycznych kompetencji informatycznych przydatnych dla prawników i pracowników administracji publicznej, celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki w prawie i administracji

 • Specjalistyczne przedmioty

  Pierwszą grupę zajęciową stanowią akademickie wykłady dotyczące wybranych zagadnień z tematyki prawnej, ochrony danych osobowych i problematyki związanej z administracją publiczną. Drugi blok zajęć obejmuje wyspecjalizowane zagadnienia praktyczne z obszaru informatyki. Ten blok zajęć dydaktycznych będzie realizowany w laboratoriach Politechniki Opolskiej.

 • Doświadczeni wykładowcy

  Starannie dobrana tematyka zajęć i najlepsi specjaliści prowadzący zajęcia, umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznych umiejętności w technologiach informatycznych.


Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I-ego i II-ego stopnia. Kandydaci powinni znać podstawy obsługi sprzętu komputerowego i systemów komputerowych.

Studia podyplomowe adresowane są szczególnie do:

 • pracowników sądów i kancelarii prawnych,
 • pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników instytucji współpracujących z sądami i administracją publiczną,
 • pracowników organizacji integrujących zadania samorządów i administracji publicznej,
 • programistów rozwijających systemy dla administracji publicznej,
 • informatyków pracujących w administracji publicznej

Kariera

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji, a także wykorzystywania wybranych metod sztucznej inteligencji w pracy kancelarii prawnych i administracji publicznej.