Informatyka w prawie i administracji

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 549 KB]:

 1. Wyzwania prawa wobec ery ponowoczesnej [PDF 567 KB] – prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko
 2. Zasoby uczelnianych systemów biblioteczno – informatycznych [PDF 391 KB] – mgr Anna Jańdziak
 3. Nowe technologie w prawie – dr hab. Piotr Telusiewicz
 4. Metodyka wyszukiwania informacji w systemach informatycznych – mgr inż. Tomasz Turba
 5. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych [PDF 394 KB] – dr inż. Ewelina Piotrowska
 6. Ochrona danych w systemach informatycznych (RODO) [PDF 225 KB] – dr hab. inż. Mariusz Rząsa
 7. Technologie wykorzystywane w administracji publicznej [PDF 596 KB] – mgr Błażej Koska
 8. Prawo własności intelektualnej i nowych mediów – prof. dr hab. Jacek Sobczak
 9. Społeczne i zawodowe problemy wykorzystywania informatyki [PDF 225 KB] – prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko
 10. Cyberbezpieczeństwo [PDF 406 KB] – dr hab. inż. Michał Podpora
 11. Prawo patentowe i ochrona wzorów użytkowych [PDF 391 KB] – prof. dr hab. Jacek Sobczak
 12. Technologie wykorzystywane w sądach i kancelariach prawnych [PDF 559 KB]- dr hab. Piotr Telusiewicz
 13. Funkcjonalność systemów informatycznych [PDF 390 KB] – dr inż. Ewelina Piotrowska
 14. Usługi elektroniczne w działalności prawniczej i administracji [PDF 397 KB] – dr Anna Bohdan
 15. Urzędowe bazy z aktami prawnymi [PDF 223 KB] – dr Monika Szymura
 16. Praca końcowa [PDF 218 KB] – prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko, dr Anna Bohdan, dr inż. Ewelina Piotrowska