Instruktor odnowy psychosomatycznej

studia podyplomowe

Informacje dodatkowe

Wymagania:

  • Ukończone studia min. I stopnia na kierunkach okołomedycznych, przyrodniczych, pedagogicznych, związanych z hotelarstwem oraz psychologicznych.
  • Z absolwentami pozostałych kierunków przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Warunki rekrutacji:

Minimalna liczba słuchaczy: 18

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.