Instruktor odnowy psychosomatycznej

studia podyplomowe

Opis

Kierownik: dr Barbara Woś

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry, 11 zjazdów (średnio raz w miesiącu), zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej (piątek po południu), zajęcia praktyczne prowadzone są stacjonarnie (sobota, niedziela).


W trakcie studiów uczestnik uzyskuje najnowszą wiedzę i wszechstronne przygotowanie z zakresu kształtowania nawyków zdrowego stylu życia, warunkujących prawidłowy przebieg procesów regeneracyjnych. W procesie kształcenia uczestnik poznaje interakcje i konsekwencje zależności obszarów psyche-soma, zapoznaje się z mechanizmami powstawania chorób cywilizacyjnych, zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych u człowieka.

 • Umiejętności praktyczne

  Otrzymuje narzędzia ułatwiające zapobieganie nieprawidłowym skutkom braku balansu między emocjami a ciałem. W trakcie zajęć warsztatowych słuchacz nabywa praktyczne umiejętności niezbędne do planowania i optymalizacji odnowy psychosomatycznej z zastosowaniem współczesnych metod i technik regeneracyjnych oraz relaksacyjnych. Kwalifikacje te w połączeniu z nabytą interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zdrowiu, kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, psychologii i dietetyki, wyposażają absolwenta w zdolność do skutecznego tworzenia indywidualnych i holistycznych programów oraz formowania strategii odnowy psychosomatycznej z uwzględnieniem proregeneracyjnych modelów żywienia, technik relaksacyjnych i obniżających napięcie psyche-soma oraz aktywnych form odnowy psychosomatycznej

 • Specjalistyczne przedmioty

  Psychosomatyka, ziołolecznictwo, medycyna chińska, dietetyka, techniki relaksacyjne.

 • Doświadczeni wykładowcy

  Studia będą prowadzili wybitni specjaliści, praktycy z dużym doświadczeniem.


Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • absolwentów kierunków medycznych, okołomedycznych, przyrodniczych, pedagogicznych, związanych z hotelarstwem oraz psychologicznych,
 • osób zainteresowanych rozwojem, sumiennych, systematycznych, posiadających zdolności interpersonalne.

Kariera

Absolwent studiów podyplomowych kompleksowo przygotowany jest do prowadzenia zajęć w zakresie szeroko pojętej regeneracji i odnowy psychosomatycznej w celu poprawy jakości życia i dobrostanu w życiu codziennym. Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększają kompetencje, a tym samym możliwości i spektrum działania w zakresie starania się absolwenta o zatrudnienie w instytucjach życia społecznego i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą polityką zdrowotną, profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych i umacnianiem zdrowia. Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować w ośrodkach spa, hotelach, wellness, klubach fitness, gabinetach odnowy.