Instruktor odnowy psychosomatycznej

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 540 KB] :

  1. Biomedyczne podstawy zmęczenia i wypoczynku [PDF 308 KB] – dr hab. Edyta Majorczyk, mgr Wojciech Stefaniak
  2. Psychologiczne aspekty w odnowie psychosomatycznej I [PDF 324 KB] – mgr Katarzyna Pazdan, mgr Hanna Żełubowska
  3. Praktyka samoświadomości i relaksacji [PDF 308 KB] – mgr Łukasz Zalewski, mgr Aleksandra Kruczek
  4. Aktywne formy odnowy psychosomatycznej I [PDF 311 KB] – mgr Jacek Kaczmarski, mgr Piotr Sporek
  5. Medyczne środki odnowy biologicznej [PDF 310 KB] – dr hab. Mariusz Migała, mgr Ewelina Tuła, mgr Natalia Wyrzykowska
  6. Tradycyjna chińska medycyna (TCM) i terapie holistyczne [PDF 313 KB] – dr Marek Kalmus, mgr Marta Klapetek, mgr Michał Śliczny
  7. Aktywne formy odnowy psychosomatycznej II [PDF 320 KB] – mgr Antoni Żoczek, dr Barbara Woś, mgr Piotr Sporek, Michalina Pławiak, mgr Ewelina Tuła
  8. Dieta i proregeneracyjne modele żywienia [PDF 317 KB]- mgr Maria Pająk, mgr Piotr Sporek, dr Żaneta Grzywacz, dr Barbara Woś
  9. Psychologiczne aspekty w odnowie psychosomatycznej II [PDF 326 KB] – mgr Hanna Żełubowska, mgr Bogusława Maciejewska
  10. Egzamin końcowy