Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

studia podyplomowe

Opłaty

Opłata: 2.400,00 zł za semestr 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe — Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi”.

  • za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2024 r.
  • za drugi semestr do dnia: 10.03.2025 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach po 600,00 zł w następujących terminach:

  • semestr zimowy: I rata do 10.10.2024 r., II rata do 10.11.2024 r., III rata do 10.12.2024 r., IV rata do 10.01.2025 r.
  • semestr letni: I rata do 10.03.2025 r., II rata do 10.04.2025 r., III rata do 10.05.2025 r., IV rata do 10.06.2025 r.