Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

studia podyplomowe

Terminy zjazdów

semestr letni r. ak. 2023/24

10.03.2024 r. (zdalnie)

17.03.2024 r. (zdalnie)

24.03.2024 r. (zdalnie)

07.04.2024 r. (zdalnie)

14.04.2024 r. (zdalnie)

28.04.2024 r. (zdalnie)

12.05.2024 r. (zdalnie)

26.05.2024 r. (zdalnie)

27.04.2024r.; 08.06.2024 r. (stacjonarnie)