Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

studia podyplomowe

Terminy zjazdów

semestr zimowy r. ak. 2023/24

22.10.2023 r. (zdalnie)

05.11.2023 r. (zdalnie)

19.11.2023 r. (zdalnie)

26.11.2023 r. (zdalnie)

10.12.2023 r. (zdalnie)

17.12.2023 r. (zdalnie)

14.01.2024 r. (zdalnie)

21.01.2024 r. (zdalnie)

27-28.01.2024 r. (stacjonarnie)