Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 550 KB]:

 1. Prawo budowlane, rozporządzenia związane, warunki techniczne [PDF 223 KB] – dr hab. inż. Adam Rak
 2. Prawo zamówień publicznych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, szacowanie wartości inwestycji w zamówieniach publicznych [PDF 403 KB] – dr hab. inż. Adam Rak
 3. Wyroby budowlane w świetle przepisów krajowych i europejskich [PDF 400 KB] – dr hab. inż. Elżbieta Janowska – Renkas, dr inż. Arkadiusz Mordak
 4. Studium wykonalności przedsięwzięcia budowlanego – wybrane zagadnienia [PDF 413 KB] – dr hab. inż. Adam Rak
 5. Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, BIM w budownictwie wybrane zagadnienia – dr inż Daniel Przywara
 6. Warunki kontraktowe FIDC. Inżynier Konsultant/ Kontraktu w przedsięwzięciach budowlanych [PDF 230 KB] – dr hab. inż. Adam Rak
 7. Technologia i organizacja robót – wybrane zagadnienia [PDF 235 KB] – dr inż Daniel Przywara
 8. Kosztorysowanie robót budowlanych [PDF 440 KB] – dr inż Daniel Przywara
 9. Techniki indywidualnej kalkulacji robót [PDF 227 KB] – dr inż Daniel Przywara
 10. Specyfikacje techniczne, plany zarządzania jakością, plany BIOZ [PDF 226 KB] – dr inż Daniel Przywara
 11. Geodezyjna obsługa inwestycji [PDF 217 KB] – dr hab. inż. Wojciech Anigacz
 12. Harmonogramowanie robót budowlanych [PDF 237 KB] – dr inż Daniel Przywara
 13. Kierowanie realizacją robót z analizą kosztową [PDF 226 KB] – dr inż Daniel Przywara
 14. Sterowanie realizacją przedsięwzięć budowlanych [PDF 422 KB] – dr inż Daniel Przywara
 15. Seminarium dyplomowe [PDF 222 KB – dr hab. inż. Adam Rak, dr inż Daniel Przywara