Lean Six Sigma Expert

studia podyplomowe

Kadra

dr inż. Regina Mazurek

Kierownik studiów

Wykładowca akademicki od ponad dwudziestu lat na kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa. Zaangażowana w podnoszenie jakości kształcenia na Politechnice Opolskiej. Współpracuje z przemysłem w obszarze dydaktyki oraz rozwoju naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Doktor nauk ekonomicznych w obszarze metod statystycznego sterowania procesami. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt oraz lider Process Improvement. Koordynowała projekt Six Sigma, dotyczący podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopnia. Koordynowała projekt doskonalący w zakresie wdrażania metod statystycznego sterowania procesami w Nutrica Polska oraz projekt wdrażania technik Kaizen w Warta Glass Jedlice. Zaangażowana w transfer wiedzy z nauki do przemysłu oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w opolskich przedsiębiorstwach, Laureat w Konkursie Wojewody Opolskiego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki na najlepsze prace związane z wprowadzeniem nowatorskich rozwiązań w zakresie jakości procesów i produktów w przedsiębiorstwie.

Natalia Jażdżewska

Koordynator studiów

Praktyk, Trener i Mentor Lean Management z 11-letnim doświadczeniem. Wspierająca rozwój Lean Six Sigma w sektorze produkcyjnym z branży tj.: elektronicznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz w sektorze TSL. Obecnie związana usługami finansowymi.
Współzałożycielka Fundacji Lean Education, rozwijającej młodzież w wieku 13-19 lat w lean thinking. Właścicielka startupowej firmy edukacyjnej PATH – Szkoła Doskonalenia. Certyfikowany Lean Koordynator, Lean Six Sigma Lider, Green Belt, Prince Practitioner a także Scrum Master. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla korporacji oraz firm rodzinnych. Od blisko 4 lat pracuje dla usług, łącząc transformację Lean i Agile. Prowadziła ponad 1600 dni szkoleń i warsztatów oraz kilkadziesiąt moderowanych sesji rozwiązywania problemów. Poza rozwijaniem wiedzy i umiejętności, jest inicjatorką aktywności, które wpływają na rozwój managerów oraz ich transformację w kierunku stawiania się Lean Liderami. Indywidualny trener, mentor takich systemów jak m.in. Problem Solving, Kaizen, 5S, Visual Management, Hoshin Kanri, Daily Management oraz System Rozwoju Kompetencji. Prelegentka kilku uczelni wyższych w Polsce, autorka artykułów nt. Lean, które można znaleźć m.in. w: KAIZEN, Finanse Controlling, Magazynowanie i Produkcja.

dr inż. Iwona Łapuńka

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Od 2019 roku Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W latach 2017-2019 zastępca dyrektora Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów. Certyfikowany kierownik projektów (certyfikat IPMA Poziom C oraz PRINCE2 Foundation), członek International Project Management Association (IPMA Polska) oraz lider projektu w Opolskim Konsorcjum Klastra pn. Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji. Pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej z niemal 20-letnim stażem, doktor nauk technicznych i absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie mechanika i budowa maszyn o specjalności zarządzanie produkcją, transfer technologii, produktywność, innowacje technologiczne. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie (Politechnika Śląska, 2014), Ekoinnowacje w logistyce (WSB we Wrocławiu, 2015), a także licznych szkoleń, warsztatów oraz seminariów podnoszących jej kwalifikacje zawodowe.
Od 2017 roku prowadzi na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach. Jest autorką lub współautorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym współautorką monografii, m. in. Operacyjne zarządzanie projektami (PWE, Warszawa 2015) oraz Zarządzanie projektami w logistyce (Difin, Warszawa 2015). Doświadczenie praktyczne zdobyła m.in. jako kierownik projektu wdrożenia informatycznego systemu zarządzania placówką medyczną oraz uczestnik wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem dostępnych technologii ICT oraz podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo – produkcyjnymi.

Sławomir Zabawa

Lean Six Sigma Master Black Belt z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów FMCG dl światowych liderów rynku spożywczego i opakowań szklanych. Specjalizujący się w budowaniu zdolności w ludziach poprzez mentoring, coaching w zakresie szczupłego myślenia i stosowania statystyki w zarządzaniu. Stawiający na rozwój kultury turkusowego myślenia.
Absolwent Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył kierunki Technologia Żywności i Żywienia Człowieka oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji.
Zdobyta doświadczenie zawodowe wykorzystuje w roli trenera metod szczupłego zarządzania i produkcji. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru Lean, Six Sigma, TPM oraz procesach budowania zdolności w ludziach. w latach 2014-2020 zrealizował jako lider i mentor blisko 100 projektów produktywnościowych i Inwestycyjnych. Dzięki stosowanemu podejściu zbudował zdolność stosowania metodologii Lean Six Sigma dla 37 kandydatów biorących udział w projektach, które kolejne lata z rzędu wygrywały konkursy projektowe o zasięgu globalnym. Celem zawodowym Sławka jest popularyzowanie metodologii Six Sigma poprzez mentoring, blog oraz eventy szkoleniowe.

dr Barbara Wasilewska

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie jako trener w obszarze doskonalenia kompetencji pracowników dla klientów firmy TQMsoft. Certyfikowany Trener Kreatywnego Rozwoju. Współautorka dwóch monografii serii wydawniczej „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań” oraz „Kreatywność pracowników i twórcze zespoły”.
Absolwentka kierunku psychologia Uniwersytetu Opolskiego. W 2016 r. uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,a Wydziale Zarządzania, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżyniera produkcji. W swojej pracy na uczelni zajmuje się tematyką interdyscyplinarną, tj. łączy zagadnienia psychologii twórczości z problemami inżynierskimi. Dodatkowo prowadzi doradztwo w przedsiębiorstwach z zakresu innowacji, np. w ramach projektu „Czas na innowacje na Opolszczyźnie – kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje”. Należy do grona trenerów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Destination Imagination uprawniającego do przygotowania drużyny studentów do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności

dr inż Aneta Kucińska – Landwójtowicz

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Nauczycielka akademicka i naukowczyni skoncentrowana na tematyce związanej z zarządzaniem jakością oraz ciągłym doskonaleniem procesów w organizacji. To również praktyk z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim oraz konsultant ds. zarządzania jakością. Realizowała współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w ramach projektów mających na celu wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz praktyk Lean Management. Doktor nauk ekonomicznych, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, w tym dwóch monografii pt.: „Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych” i „Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy” oraz dwóch podręczników akademickich pt. „zarządzanie środowiskowe” i „Ekologia”. Uczestniczka wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą oraz stażu naukowego na Uniwersytecie Minho w Bradze. Wykładowca z ponad 20 – letnim doświadczeniem w pracy ze studentami. Promotorka ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich w tematyce skoncentrowanej na ciągłym doskonaleniu procesów, metodach i narzędziach zarządzania jakością, koncepcji Six Sigma oraz Lean Management. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła w wieloletniej pracy na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w spółce akcyjnej, podczas realizacji projektów mających na celu wprowadzenie innowacji i doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz jako konsultant ds. zarządzania jakością. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, Członek Stowarzyszenia Lean Management Polska, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

dr hab. inż. Katarzyna Hys

Profesor uczelni – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie o zarządzaniu. Od 2001 roku związana z Politechniką Opolską w Opou. Obecnie Rzecznik Dyscyplinarny Politechniki Opolskiej. Członek Kapituły Konkursu IKAR JAKOŚCI im Profesora R. Kolmana przy Fundacji Qualitas. Współtwórca patentu. Co-redaktor, recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Członek Komitetów Naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Promotor, opiekun naukowy i recenzent doktorantów (III stopień studiów) oraz dyplomantów (I, II stopień studiów). Kierownik i wykładowca grantów naukowych. Uczestnik międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+ typu Staff Mobility for Teaching. Wykładowca, w tym na Uczelniach Partnerskich w krajach europejskich. Autorka oryginalnych publikacji naukowych związanych z problematyką zarządzania, w szczególności zarządzania jakością, marketingiem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Członek: Polskiego Stowarzyszenia Jakości i Zarządzania POLISOLAB, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – Oddział w Katowicach oraz Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie. Inicjatorka i organizatorka mistrzostw w szachach szybkich pt. „Szachy i Politechnika łączą pokolenia”.

dr inż. Aleksandra Otawa

Nauczycielka akademicka i naukowczyni z ponad 10 letnim stażem na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Pracuje na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze energetycznym oraz ekonomii energetycznej. Prowadzi zajęcia na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka oraz na studiach podyplomowych zarządzanie projektami w organizacjach. Zaangażowana w działalność promocyjną Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.
Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Członkini Zespołu ds. promocji Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Rady dydaktycznej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Uczestniczka projektów umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu, w ramach których współpracowała z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań marketingowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując na Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia, Wydziałowym Zespole planistów oraz jako koordynatorka klas patronackich Politechniki Opolskiej.

Karolina Ścigała

Pasjonatka rozwoju osobistego. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych i efektywności osobistej. Jej szkolenia to energetyczne połączenie wiedzy z zakresu psychologii i praktyki biznesowej. Psycholog. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Od 6 lat budowaniu strategii rozwoju pracowników w międzynarodowej organizacji z uwagą na dynamiczne środowisko w jakim pracujemy i żyjemy. Tworzy własne programy szkoleniowe. Przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń w środowisku wirtualnym jak i na sali szkoleniowej. Obecnie rozwija w organizacji program dobrostanu psychicznego pracowników. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4 letni całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Prowadzi konsultacje i procesy psychoterapii indywidualnej w języku polskim i angielskim pod stałą superwizją. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami w ramach zajęć z Psychopatologii w miejscu pracy. Angażuje się w zajęcia i warsztaty wspierające młodzież.

dr inż. Małgorzata Dendera – Gruszka

Praktyk z 12 letnim doświadczeniem w branży przemysłu metalowego oraz w branży automotive. Od 6 lat teoretyk z zakresu logistyki, zarządzania ryzykiem i produkcją oraz łańcuchów dostaw oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Politechnice Opolskiej. Doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna. Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunkach Logistyka, Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Oplu na studiach podyplomowych na kierunkach Wycena Nieruchomości, Księgowość i płace w małej firmie oraz Administracja.
W latach 2012-2022 odbyła również ponad dwadzieścia szkoleń branżowych, na podstawie których została m.in. Audytorem wewnętrznym Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001. Od 2010 roku zajmująca stanowisko dyrektora ds. administracyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W latach 2013-2016 zatrudniona w przedsiębiorstwie z branży automotive na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Od 2016 roku zatrudniona na Politechnice Opolskiej na Wydziale Inżynieria Produkcji i Logistyki w Katedrze Logistyki. w 2019 r. uzyskała tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna. Od 2022 r. członek zarządu w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży metalowej.
Autorka artykułów i monografii z zakresu logistyki, zarządzania produkcją oraz ryzyka, które są opublikowane w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych.

mgr inż. Maria Natorska

Absolwentka Politechniki Opolskiej na Wydziale Edukacja Techniczno – Informatyczna. Asystentka w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Członek Rady Dydaktycznej kierunku Studiów Przemysłowe technologie informatyczne oraz koordynator specjalności Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami.
Aktualnie otwarty przewód doktorski: Wielokryterialne ustalenia rani ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemu z wykorzystaniem nakładowych wielowartościowych drzew logicznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z szeroko rozumianą optymalizacją układów maszynowych, metodami logicznymi optymalizacji układów oraz optymalizacją układów z zastosowaniem wielowartościowych drzew logicznych. Współautorka publikacji naukowych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych.

Malwina Kopczyńska


Specjalizuje się zarówno w szkoleniach miękkich, transformacjach Lean oraz pomocy w badaniu luk kompetencyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zwłaszcza w firmach produkcyjnych. Jej przygotowanie to ponad 12 lat pracy w firmach i organizacjach na stanowiskach konsultantów, specjalistów, kierowników i dyrektorów.
Doświadczenie i wiedza związana z Lean zdobyta poprzez praktykę i poznawanie narzędzi i metodyki Gemba. W swoim doświadczeniu zawodowym zajmowała się także działaniami z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w duchu Lean Manufacturing. Posiada doświadczenie konsultingowe w prowadzeniu projektów optymalizacji w obszarach produkcji,  sprzedaży i obsługi Klienta dla kilkunastu firm z branży przemysłowej i usługowej. Ma za sobą ponad 500 dni szkoleniowych, ponad 1500 godzin doradztwa i consultingu. Pracowała m.in dla: Grupa Kopex, Grupa Alchemia, Conbelts Bytom, Pfleiderer Grajewo, Bumech, OFNE Emalia, Stomil Sanok, NAT Sp. z o.o., FPE Będzin, ZKS Łabędy, Kofama Koźle, ZM Robczyce, DB Schenker, ZKS Łabędy, Paks’D, klientów Constant Growth oraz Enterprise Advisors  w projektach szkoleniowych. Trener i wykładowca Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach, na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia w biznesie. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z Zarządzania Projektami z certyfikatem Prince2 ® oraz kursy o tematyce komunikacji, negocjacji, budowaniu zespołu i roli trenera.

dr Izabela Czabak-Górska

p.o. kierownika studiów

Wykładowca akademicki i naukowczyni od ponad dziesięciu lat na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Skoncentrowana na tematyce związanej z zarządzaniem jakością, w tym Statystyczne Sterowanie Procesem, Lean Manufacturing oraz Six Sigma, ale również ciągłym doskonaleniem procesów w organizacji, optymalizacją procesów, modelowaniem i symulacją procesów produkcyjnych.  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT.
Od roku 2019 doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W 2022 roku uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze naukowym inżynieria produkcji. Certyfikowana trenerka  gry edukacyjnej Lean Management „Koromo – Japoński Warsztat”. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym, a także międzynarodowym. Recenzentka międzynarodowych i krajowych artykułów journalowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli.  Współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w ramach realizacji projektów badawczych.