Lean Six Sigma Expert

studia podyplomowe

Opis

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry (8 zjazdów w I semestrze, 9 zjazdów w II semestrze), zajęcia PIĄTEK (4h) w godz. 16.00-19.00/SOBOTA (8h) w godz. 8:30-15:00


Koncepcja Lean Six Sigma stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, generując zapotrzebowanie na expertów w tym zakresie.

Dzięki studiom podyplomowym otrzymasz wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia i optymalizowania procesów produkcyjnych, usługowych, biznesowych z wykorzystaniem metodologii Six Sigma oraz metod szczupłego zarządzania. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych, a także posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi, które wspomagają pracę osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów w organizacjach.

  • Umiejętności praktyczne

    Ponad 60 umiejętności do zdobycia poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz realizację projektu w ramach zaliczenia programu studiów. Możliwość uzyskania certyfikatu Lean Six Sigma Expert GB po obronie projektu.

  • Specjalistyczne przedmioty

    Uczestnicy studiów zrealizują m.in. takie przedmioty jak Hoshin Kanri i zarządzenie przez cele, Przepływ strumienia wartości i poziomowanie produkcji, Modelowanie procesów, Zarzadzanie wizualne, 5S czyli organizacja miejsca pracy, Kaizen i systemy sugestii, Metodyka DMAIC i perspektywa klienta w Six Sigma, Standaryzacja procesów oraz rozwiązywanie problemów, Analiza skuteczności narzędzi pomiarowych i wiele innych.

  • Doświadczeni wykładowcy

    Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej. Aż 13 prowadzących w tegorocznej edycji studiów.


Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I i II stopnia, zainteresowanych aktywnym udziałem w projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean Six Sigma. Mogą stanowić interesującą ofertę m.in. dla: pracowników ciągłego doskonalenia, liderów jakości, pracowników produkcji, pracowników działów jakości, specjalistów ds. zapewnienia jakości w produkcji i usługach, inżynierów ds. Lean, inżynierów ds. projektów Green Belt.


Kariera

Uzyskane w ramach studiów podyplomowych kwalifikacje dają możliwości wykorzystania w organizacjach produkcyjnych, usługowych oraz biznesowych różnych branż. W szczególności absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: zarządzania procesami, modelowania i standaryzacji procesów, metodyk szczupłego zarządzania, przepływu strumienia wartości, wizualizacji organizacji pracy, metodyki optymalizacji procesów Six Sigma – DMAIC, metod statystycznego sterowania procesami, sterowania przebiegiem procesu optymalizacyjnego oraz budowania kultury szczupłego zarządzania. Ponadto absolwent posiada umiejętność łączenia teorii zarządzania jakością w kontekście szczupłego zarządzania organizacjami w warunkach zmian i zakłóceń. Wykazuje zdolność myślenia procesowego i umiejętność pozyskiwania i gromadzenia danych potrzebnych do doskonalenia i optymalizacji procesów.