Lean Six Sigma Expert

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz planu studiów [PDF 550 KB]:

 1. Gra integracyjna [PDF 415 KB] – Natalia Jażdżewska
 2. Wprowadzenie do zarządzania jakością [PDF 325 KB] – dr hab. inż. Katarzyna Hys
 3. Wprowadzenie do Lean Management [PDF 302 KB] – Natalia Jażdżewska
 4. Lean w biurze i usługach [PDF 383 KB] – dr Barbara Wasilewska
 5. Zarządzanie wynikami organizacji i procesem doskonalenia [PDF 502 KB] – Natalia Jażdżewska
 6. Hoshin Kanri i zarządzanie przez cele [PDF 301 KB] – Natalia Jażdżewska
 7. Przepływ strumienia wartości oraz poziomowanie produkcji [PDF 306 KB] – Malwina Kopczyńska
 8. Modelowanie procesów [PDF 495 KB] – mgr inż. Maria Natorska
 9. Zarządzanie wizualne [PDF 316 KB] – dr inż. Małgorzata Dendera – Gruszka
 10. Organizacja miejsca pracy w podejściu 5S [PDF 314 KB] – Sławomir Zabawa
 11. Kaizen i systemy sugestii [PDF 315 KB] – Sławomir Zabawa
 12. Gra warsztatowa KOROMO [PDF 298 KB] – dr inż. Aneta Kucińska – Landwójtowicz
 13. Metodologia DMAIC i perspektywa klienta w Six Sigma [PDF 321 KB]
 14. Standaryzacja procesów oraz rozwiązywanie problemów [PDF 313 KB]
 15. Efektywna metoda analizy danych [PDF 308 KB]
 16. Analiza skuteczności narzędzi pomiarowych [PDF 315 KB]
 17. Statystyczne sterowanie procesem [PDF 323 KB]
 18. Zarządzanie projektem optymalizacyjnym[PDF 321 KB]
 19. Zarządzania zmianą [PDF 306 KB]
 20. Budowanie kultury Lean Six Sigma i rozwój kompetencji [PDF 314 KB]
 21. Seminarium [PDF 314 KB]
 22. Projekt końcowy [PDF 305 KB]
 23. Egzamin certyfikowany z projektu [PDF 309 KB]