Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych

studia podyplomowe

Opis

Jednostka organizacyjna: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry – zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (wybrane piątki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości oraz zajęcia tradycyjne w soboty)


Słuchacze w trakcie studiów pozyskają dodatkowe kompetencje w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, głównie w aspekcie obsługi przedsięwzięć inwestycyjnych. Nabyte kompetencje mają na celu poprawić jakość funkcjonowania słuchaczy studiów podyplomowych na stanowiskach pracy i ułatwić profesjonalną obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie lokalnym.
Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu w zmiennym makrootoczeniu  zaprezentowana zostanie w aspekcie gospodarki globalnej, ale zwłaszcza lokalnych środowisk gospodarczych. Zaprezentowane zostaną finansowe aspekty przedsięwzięć inwestycyjnych. Zagadnienia związane z myśleniem strategicznym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzenie wizerunkiem i marką lokalną pozwalającą dogłębnie przeanalizować potencjał jednostek lokalnych i zaproponować strategiczne rozwiązania. W ramach zarządzania wizerunkiem prowadzone będą warsztaty tworzenia treści na lokalne social media.

 • Umiejętności praktyczne

  Słuchacz studiów podyplomowych będzie przygotowany do planowania, obsługi i monitorowania działań związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, a szczególnie z procesem pozyskiwania i obsługi inwestorów, zarówno rodzimych jak i z zewnątrz, będzie posiadał również umiejętności miękkie związane m.in. z komunikacją czy negocjacjami, ale również umiejętności wyszukiwania aktualnych źródeł informacji dotyczących inwestycji i umiejętności posługiwania się bazami informacji, np. prawnymi czy statystycznymi.

 • Specjalistyczne przedmioty

  Uczestnicy studiów podyplomowych zrealizują m.in. takie przedmioty jak: sieciowanie w procesach inwestycyjnych, rozwój lokalnych środowisk gospodarczych, komunikacja społeczna z elementami etykiety, umowy w procesie inwestycyjnym, zarządzanie wizerunkiem i marką w wymiarze lokalnym, trudne sytuacje w rozmowach z inwestorami i wiele innych.

 • Doświadczeni wykładowcy

  Starannie dobrana tematyka zajęć oraz doświadczeni wykładowcy umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, którą absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • przedstawicieli lokalnych jednostek terytorialnych (m.in. urzędów gmin i miast, powiatów) oraz instytucji, których zakresem obowiązków jest kontakt i obsługa inwestorów (np. lokalnych przedsiębiorców)
 • absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia studiów, zainteresowanych uczestnictwem w obsłudze przedsięwzięć inwestycyjnych

Kariera

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma wiedzą i umiejętności w zakresie zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, m.in. w lokalnych jednostkach terytorialnych i instytucjach zajmujących się kontaktem i obsługą inwestorów. Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą obsługi przedsięwzięć inwestycyjnych, rozszerzoną o zagadnienia m.in. prawne, ekonomiczno-finansowe, środowiskowe czy przestrzenne.