Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych

studia podyplomowe

Wykaz przedmiotów

Zobacz plan studiów [PDF 549 KB]:

 1. Sieciowanie w procesach inwestycyjnych [PDF 409 KB] – dr inż. Brygida Klemens, mgr Piotr Dancewicz, mgr Joanna Biskup
 2. Gospodarka światowa [PDF 413 KB] – dr hab. Brygida Solga, Radosław Atlas
 3. Rozwój lokalnych środowisk gospodarczych [PDF 478 KB] – dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr inż. Brygida Klemens
 4. Myślenie strategiczne na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego [PDF 417 KB] – dr hab. Diana Rokita-Poskart, dr inż. Lukasz Dymek, dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień
 5. Infobrokering [PDF 414 KB] – dr inż. Przemysław Misiurski, dr Anna Bohdan
 6. Komunikacja społeczna z elementami etykiety [PDF 414 KB] – dr inż. Piotr Bębenek, dr inż. Urszula Romaniuk
 7. Postępowanie administracyjne w procesie inwestycyjnym [PDF 427 KB] – dr Filip Tereszkiewicz
 8. Umowy w procesie inwestycyjnym [PDF 418 KB] – dr Monika Haczkowska
 9. Finansowe aspekty przedsięwzięć inwestycyjnych [PDF 422 KB] – dr inż. Justyna Zygmunt, dr inż. Urszula Romaniuk, kgr. Henryk Wróbel, dr Katarzyna Łukaniszyn – Domaszewska
 10. Wybrane aspekty zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym [PDF 415 KB] – dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr inż. Brygida Klemens
 11. Zarządzanie wizerunkiem i marką w wymiarze lokalnym [PDF 426 KB] – dr inż. Małgorzata Adamska, dr Monika Szymura, mgr Anna Kułynycz
 12. Ochrona środowiska w przedsięwzięciach inwestycyjnych [PDF 402 KB] – dr hab. inż. Anna Król, prof. uczelni
 13. Przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego [PDF 405 KB] – dr inż. Karolina Tatara
 14. Negocjacje i perswazja w procesie inwestycyjnym [PDF 408 KB] – dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk, dr inż. Łukasz Dymek
 15. Trudne sytuacje w rozmowach z inwestorami [PDF 402 KB] – dr Wojciech Rogala, dr Łukasz Dymek
 16. Obsługa inwestora w administracji. Studia przypadków [PDF 407 KB] – Magdalena Możdżeń, Marian Siwon
 17. Obsługa inwestora zagranicznego [PDF 417 KB] – Magdalena Możdżeń,dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk
 18. Narzędzia statystyczne w obsłudze inwestora [PDF 404 KB] – mgr Hanna Sterniuk-Mościcka
 19. Seminarium końcowe [PDF 398 KB] – dr inż. Brygida Klemens, mgr Piotr Dancewicz,
 20. Egzamin końcowy