Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

studia podyplomowe

Informacje dodatkowe

  Wymagania:

  Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (min. licencjat).

  Predyspozycje: umiejętności interpersonalne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

  Warunki rekrutacji:

  Minimalna liczba słuchaczy: 20

  Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

  Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.