Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

studia podyplomowe

Kadra

dr hab. Maria Bernat

Kierownik studiów

Ekonomistka, dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu, w latach 2011-2020 kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, w latach 2016-2020 prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Specjalizuje się w analizie uwarunkowań ekonomicznych i kulturowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jest autorką 70 publikacji w języku polskim i angielskim. Ekspert BCC w zakresie ekonomicznych skutków międzynarodowego transferu kapitału, inwestycji na rynku chińskim, zarządzania międzykulturowego Europa-Chiny, Polska-Niemcy.

dr hab. Bogdan Góralczyk

Ukończył dziennikarstwo i sinologię w Instytucie Orientalistycznym Wydziału Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim. Na UW uzyskał też doktorat. Stypendysta Fundacji Fulbrighta Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Od 1984 do 1991 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W latach 1991–1998 przebywał na placówce dyplomatycznej w Budapeszcie jako kierownik wydziału politycznego i zastępca ambasadora. Od listopada 2001 do maja 2003 szef gabinetu ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. W latach 2003–2008 był ambasadorem RP w Tajlandii, akredytowanym także w Republice Filipin i Związku Mjanmy (d. Birma). Jest profesorem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin. Zajmuje się także globalizacją, transformacją pokomunistyczną i problematyką węgierską. Profesor wizytujący na wielu uniwersytetach, w tym wielu na terenie Chin i Indii. Od 2012 zaangażowany w wieloletni projekt nt. badań sinologicznych na globie, prowadzony przez National Taiwan University a od 2015 także Chińską Akademię Nauk Społecznych w Pekinie. W latach 2010–2012 redaktor naczelny rocznika naukowego „Azja-Pacyfik”, a w latach 2016-20 „Yearbook of Polish European Studies”. W kadencji 2016-20 dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. dr hab. Krzysztof Malik

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ukończył polsko-amerykańskie szkoły ekonomiczne zorganizowane m.in. przez DePaul University, University Massachusett, Brandeis University, University of Nebraska, Northwestern University i University of Notre Dame. W latach 2012-19 pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Inwestycji na Politechnice Opolskiej. Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse. Specjalizuje się w ocenie efektywności programów i projektów zrównoważonego rozwoju. Jest autorem trzech książek i ponad 200 innych publikacji, recenzji i ekspertyz.

Radosław Pytfel

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Znawca kultury Chin. Włada chińskim, rosyjskim i angielskim. Konsultant i autor szkoleń do spraw rynku chińskiego, kierownik studiów “Biznes chiński- jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego. Przebywał wiele lat w Chinach i na Tajwanie (studiował m.in. na Sun Yat-sen University (ang.) w Kantonie i Uniwersytecie Pekińskim). Ekspert do spraw Azji w Instytucie Sobieskiego. Był prezesem think tanku Centrum Studiów Polska-Azja. Od 18 lipca 2016 do końca lipca 2018 przedstawiciel Polski i alternate director w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych (AIIB). W latach 2018–2020 Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich i rozwoju spółki w krajach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.

Dariusz Klejnowski-Różycki

Dogmatyk, ekumenista, sinolog, ikonopisarz, muzyk instrumentalista, rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu. Adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz wykładowca w Instytucie Konfucjusza w Opolu. Studiował w Opolu, Lublinie, Paryżu, Pekinie i Taipei. Specjalizuje się w teologii dogmatycznej, teologii chińskiej, teologii ikony. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Sinicum im. M. Boyma SJ.