Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

studia podyplomowe

Kadra

dr hab. inż. Jan Kowalski

Wykładowca Politechniki Opolskiej

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.

dr hab. inż. Jan Kowalski

Wykładowca Politechniki Opolskiej

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.

dr hab. inż. Jan Kowalski

Wykładowca Politechniki Opolskiej

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.

dr hab. inż. Jan Kowalski

Wykładowca Politechniki Opolskiej

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.

dr hab. inż. Jan Kowalski

Wykładowca Politechniki Opolskiej

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych w systemach teleinformatycznych w różnych kontekstach: ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: przetwarzanie obrazu (CV), systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, sztuczna inteligencja, architektury kognitywne, systemy rozumienia wizji, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, algorytmy przetwarzania wizji dla Informatyki śledczej. Apple Distinguished Educator.