Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

studia podyplomowe

Opis

Jednostka organizacyjna: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry


Oferowany kierunek studiów przygotowuje interkulturowo kadrę menadżerską do współpracy z partnerami chińskimi. Słuchacz studiów podyplomowych, zainteresowany znalezieniem zatrudnienia na światowym rynku, w szczególności europejskim i chińskim, będzie mógł wykazać się kluczowymi kompetencjami i kwalifikacjami znaczącymi z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Kadrę dydaktyczną kierunku tworzą naukowcy z Politechniki Opolskiej, Politechniki Pekińskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, dyplomaci i menadżerowie, posiadający doświadczenie zawodowe w Chinach, które przekłada się na ich dorobek publikacyjny, wykorzystywany w pracy ze studentami. Oferowany kierunek studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń i seminariów. Współfinansowany jest przez Politechnikę Pekińską.

 • Umiejętności praktyczne

  Studenci mają możliwość kontynuacji języka chińskiego, którą rozpoczynają w trakcie studiów, na kursach oferowanych przez Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej. Studia podyplomowe są dobrym pomysłem dla tych, którzy chcą kontynuować swoją edukację i – poprzez doskonalenie swojego wykształcenia – podnosić indywidualne kompetencje.

 • Specjalistyczne przedmioty

  Uczestnicy studiów zrealizują m.in. takie przedmioty jak: transformacja gospodarki chińskiej, komunikacja o chińskiej specyfice wraz z etykietą biznesu, rola chin w systemie pieniężnym, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, zarządzanie przedsiębiorstwem w chinach i wiele innych.

 • Doświadczeni wykładowcy

  Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju i nie tylko umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej.


Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I-ego i II-ego stopnia w szczególności do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem zorientowaną na współpracę z CHRL,
 • pracobiorców zainteresowanych pracą na stanowiskach kierowniczych w chińskich przedsiębiorstwach,
 • przedstawicieli finansów i bankowości,
 • pracowników firm doradczo – szkoleniowych,
 • przedstawicieli mediów,
 • trenerów i konsultantów,
 • pracowników samorządowych,
 • osób zainteresowanych własnym rozwojem,
 • kadry pedagogicznej.

Kariera

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu mechanizmów wzrostu gospodarki chińskiej, warunków legislacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej w ChRL, uwarunkowań kulturowych zachowań chińskich partnerów biznesowych, specyfiki prowadzenia z nimi negocjacji.