Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

studia podyplomowe

Opis

Kierownik:dr hab. Maria Bernat
Jednostka organizacyjna:Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma:niestacjonarne
Poziom kształcenia:podstawowy
Języki wykładowe:polski
Czas trwania:2 semestry

Oferowany kierunek studiów przygotowuje interkulturowo kadrę menadżerską do współpracy z partnerami chińskimi. Słuchacz studiów podyplomowych będzie mógł wykazać się kluczowymi kompetencjami i kwalifikacjami znaczącymi z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Kadrę dydaktyczną kierunku tworzą naukowcy z Politechniki Opolskiej, Politechniki Pekińskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, dyplomaci i menadżerowie, posiadający doświadczenie zawodowe w Chinach, które przekłada się na ich dorobek publikacyjny, wykorzystywany w pracy ze studentami.

Oferowany kierunek studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń i seminariów. Współfinansowany jest przez Politechnikę Pekińską.

Studia adresowane są do:

  • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem zorientowaną na współpracę z CHRL,
  • pracobiorców zainteresowanych pracą na stanowiskach kierowniczych w chińskich przedsiębiorstwach,
  • przedstawicieli finansów i bankowości,
  • pracowników firm doradczo – szkoleniowych,
  • przedstawicieli mediów,
  • trenerów i konsultantów,
  • pracowników samorządowych,
  • osób zainteresowanych własnym rozwojem,
  • kadry pedagogicznej.