Informatyka śledcza

studia podyplomowe

Informacje

  Wymagania:

  Nie jest wymagane ukończenie studiów z informatyki, ale na pewno przyda się wiedza ze sprawnego poruszania się po systemach komputerowych i chęci poznawania komputera i innych urządzeń. Znajomość podstaw programowania, znajomość podstawowych pojęć z zakresu komputerów będzie dużym ułatwieniem.

  Warunki rekrutacji:

  Minimalna liczba słuchaczy: 14 

  Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

  Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.