Informatyka śledcza

studia podyplomowe

Opis

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Języki wykładowe: polski

Czas trwania: 2 semestry (do 9 zjazdów w semestrze, zajęcia sobota/niedziela)


Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pragnących pogłębić bądź zdobyć umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji, testów penetracyjnych oraz narzędzi i metod pracy operacyjnej.

Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko teorii, ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci, jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz odzyskiwania danych/informacji. Zamiast akademickich przedmiotów związanych z informatyką bądź bezpieczeństwem uczestnicy studiów spotkają wysoko wyspecjalizowane przedmioty, takie jak m.in. Biały Wywiad, Techniki Pozyskiwania Danych, Wyciek Danych i inne. Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej. Wszystkie laboratoria będą prowadzone we własnych laboratoriach Politechniki Opolskiej, natomiast wykłady będą prowadzane częściowo zdalnie, zmniejszając liczbę zjazdów kontaktowych w Opolu. 

  • Umiejętności praktyczne

    Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu informatyki, ze specjalnym uwzględnieniem informatyki śledczej. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienia bezpieczeństwa danych, odzyskiwania, danych, wyszukiwania danych oraz białego wywiadu. Wszystkie zajęcia praktyczne będą prowadzone we własnych laboratoriach Politechniki Opolskiej.

  • Specjalistyczne przedmioty

    Zamiast akademickich przedmiotów związanych z informatyką bądź bezpieczeństwem uczestnicy studiów zrealizują wysoko wyspecjalizowane przedmioty, takie jak m.in. Biały Wywiad, Techniki Pozyskiwania Danych, Wyciek Danych i inne. Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej.

  • Doświadczeni wykładowcy

    Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci, jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz odzyskiwania danych/informacji.


Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I-ego i II-ego stopnia.

Wiedza z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa danych przyda się wszystkim, którzy pracują w miejscach związanych z ochroną danych, programowaniem systemów. To wiedza dla tych, którzy zarządzają serwerami, komputerami, systemami, bazami danych. To dodatkowa umiejętność dla programistów, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich aplikacji i systemów. Studia przydadzą się też serwisantom komputerowym, czy osobom pracującym  przy „zakładaniu sieci”.


Kariera

Absolwent ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych, systemów operacyjnych, ochrony danych i typowych metod ataku komputerowego. Zna zagadnienia w zakresie prawa dowodowego dla dowodów elektronicznych. Ma umiejętności z zakresu pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji, a także zastosowania w zakresie wybranych metod sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań w informatyce śledczej.